Personligt ledarskap

Livshjulet

Efter att ha läst Malins inlägg om vikten av personlig utveckling där hon visade ”livshjulet” blev jag inspirerad att skriva ett inlägg om just denna övning. Den här övningen lärde jag mig under mina studier till samtalscoach och har använt både privat och i mitt arbete.

Livshjulet

Ditt och mitt liv består av flera delar. Där varje del är olika viktig beroende på vem du är och vad du värderar. Den här övningen går ut på att först identifiera dem delar som är mest meningsfulla för dig och för att ditt liv ska kännas komplett. När du har alla delar framför dig.

Om du tänker dig livet som ett hjul som ska rulla framåt så behöver dem olika delarna i hjulet vara ungefär lika stora för att hjulet ska kunna rulla friktionsfritt. Genom att analysera nuläget med hjälp av livhjulet kan du hitta obalanser i dem områden som är meningsfulla för dig och jobba på att göra förändringar. Du ser också vilka delar som fungerar och vad du gör som fungerar.

1. Dela in ditt livshjul i olika bitar

Vilka delar är viktiga för dig? Hur ser de ut i ditt liv – just nu? Varje bit ­representerar en viktig del av ditt liv, ett område som du finner meningsfullt. Du väljer själv vilka delar. Till exempel hälsa, kärlek, ekonomi, familj, arbete, egentid, kärlek, fritid, vänner.

2. Fundera över önskvärt läge

Ta till exempel biten ”hälsa”. Hur ser din hälsa ut när den är fylld som du önskar? Gå igenom alla delar och skriv ner några konkreta exempel på önskvärt läge för varje område.

3. Hur nöjd är du med varje bit i dag?

Känn efter och färglägg från navet och utåt. Ju längre ut mot yttre ­gränsen du kommer, desto nöjdare är du med den delen av ditt liv. Helt färglagd är alltså fullt tillfreds med den delen, inget kunde vara bättre.

4. Se på helheten – hur ser ditt livshjul ut just nu?

När du fyllt i varje del är det dags att se på helheten. Är ditt hjul runt och balanserat? Vilka delar är i obalans? Vad påverkar vad?

5. Om obalansen finns i delen hälsa – gör även ett hälsohjul

Delarna i hälsohjulet kan t ex bestå av kost, träning, stress, ­sömn, själv­känsla mm.

På samma sätt kan du jobba vidare och gå in mer i detalj i varje del av ditt livshjul.

6. Gör en handlingsplan för de delar som behöver utvecklas

De exempel på önskvärt läge du skrivit runt hjulet är de konkreta mål du strävar efter. Hur ska du nå dit? Vilka förändringar behöver du göra? Vem kan hjälpa dig? Kan du redan idag planera din vardag annorlunda, skriva in egentid i almanackan t ex.

Den här övningen kan du göra flera gånger om. Eftersom det är en färskvara. Det är ett bra sätt att utvärdera hur du mår över tid och om du ser samband med händelser eller förändringar du gör i ditt liv.

Lycka till!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply