Self-care tips

Lever du på motivation eller inspiration?

Vad är det som driver dig när du ska göra något?

Inom motivationsforskning pratas det ofta om inre och yttre motivation. Där yttre motivation är ett samlingsbegrepp för när det är yttre faktorer som får oss att agera i en viss riktning. Exempelvis belöningar eller bestraffningar.

Inre motivation är tvärtom dem saker som finns innanför oss, som en vision om dem resultat vi kommer uppnå, dem känslor dom den visionen väcker, dvs din energi kommer från din målbild.

Vad är risken med att förlita sig på motivationen?

Jag vet inte vilka erfarenheter du har men ofta kan man uppleva att motivation ganska snart börjar svalna, och de handlingar som som krävs för att uppnå resultatet, som nyss kändes motiverade, istället övergå till att kännas som ”måsten”.

Detta är ett naturligt eftersom energin kommer från en målbild, något som ligger framåt i tiden, och som därmed kan vara svårt att bevara när vardagen kommer i fatt. Ett annat problem med motivation är att det är lätt att vi lurar oss själva. Känslan kan vara att du agerar utifrån din inre vilja men om den i sin tur grundar sig i en föreställning om att du måste vara på ett visst sätt eller uppnå vissa resultat för att ”räcka till”, är det lätt att njutningen på vägen till målet uteblir.

Att knyta an till inspirationen istället?

Att leva inspirerat handlar om dina handlingar just nu och har ingenting med resultat eller utfall att göra. Att leva inspirerat kräver ingen handlingsplan eller målbild utan om att veta vad som verkligen är rätt för dig och känna att du lever i enighet med det, just nu. Att leva inspirerat innebär att du känner en tillit och en övertygelse om att det du gör är det rätta, dvs att du förverkligar den du inners inne är, i dina handlingar. Och att det är dem du får din energi ifrån. Det är nuet som är det viktiga.

När vi agerar utifrån inspirationen är vi i synk med det som verkligen betyder något för oss, dvs vi upplever att vi är den vi ska vara och känner ett ”flow”. Kort och gott så innebär det att du ”förverkligar dig själv”.

Hur vet jag om jag är inspirerad eller motiverad?

Vill du ta reda på och bli bättre på att leva inspirerat börjar och slutar allt med din närvaro. Börja med att stanna upp ofta träna dig i att lyssna till dina inre signaler. Börja ställ dig frågan ”Varför?” ofta. Varför du gör det du gör. Gör jag detta för att jag verkligen vill eller för att jag måste? Hur känns det att göra det jag gör? Njuter jag av handlingen, eller längtar du efter något som ligger framåt? Kan jag uppnå både och?

Detta ger dig en bra vägledning huruvida du känner dig inspirerad eller inte. Jag vill också påminna om att vi aldrig kommer att kunna känna oss motiverade eller inspirerade hela tiden, i varje stund. Alla har vi dagar utan ork och energi men att sträva efter att leva ett inspirerat liv överlag menar jag är att sträva efter att leva mer i nuet, i linje med dina värderingar, utifrån känslan att du gör det du göra för din skull.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply