Reflektion

Att använda olika perspektiv när det behövs

När något händer i ditt liv. När du stöter på en motgång, är det lätt att känslan av hopplöshet, frustration och uppgivenhet tar över. Att allt plötsligt känns ”meningslöst”.

Dem här känslorna är naturliga och inte farliga i sig men om du inte är vaksam kan sådana tillstånd ta över lite väl mycket och istället för att vi upplever att det känns jobbigt ”just nu” så är det helt plötsligt hela livet det handlar om. ”Livet” känns meningslöst…

Knyt an till helikopterperspektivet.

När du möter en motgång nästa gång försök att skilja på vad som är livet och vad som är en livshändelse. Livet består av livshändelser (där motgång är ett exempel på en livshändelse) men livet är så mycket större än så.

Jag gillar det här perspektivet för det påminner mig alltid om att motgångar och smärtor bara är en del av livet, aldrig hela. Och att en eller flera motgångar ingår i att leva, att ta risker och att våga. Att det är i motgångar vi har möjlighet att växa.Livshändelser kommer aldrig ta över livet, det kan bara känns så. Och dessutom, efter en motgång kommer alltid en medgång, livet består av toppar och dalar.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply