Browsing Category

Personligt ledarskap

Personligt ledarskap

Vill du stärka din självkänsla?

Det förmodar jag att du vill.
Här kommer en lista på saker du kan göra idag:
 1. Skapa stunder för dig själv där du gör det du tycker om. En ren kärlekshandling till dig själv är att bara avsätta egen tid
 2. Sätt gränser. Var så tydlig som möjligt med gränser gentemot andra och dig själv. Minst lika viktigt är att öva på att ta ansvar och inte gå in i försvarsställning per automatik. Även om det är ett sätt att skydda på oss bygger det upp skam om vi innerst inne vet att ansvaret är vårt eget.
 3. Ifrågasätt dina negativa tankar om dig själv. Det är viktigt att oavsett vad dem säger, bemöta oss själva med förståelse och självmedkänsla. En grundregel är: slå aldrig på dig själv. Var rättvis men hård mot din inre kritiker.
 4. Tillit alla känslor. Vi kan inte rå för det vi känner, Känslor har med minnen, erfarenheter och återsimuleringar att göra. Öva dig i att skilja på känslan och verkligheten istället. Men att trycka bort känslor är inte vägen att gå. Dem försvinner för stunden men nästa gång du står i en situation som påminner om denna, kommer dem tillbaka ännu kraftigare. Så öva på att uttrycka och ladda ur istället.
 5. Ge dig själv ömhet. Det kan vara att krama dig själv eller stanna upp och tillta dig att känna det du gör just nu, precis som beskrivet ovan.
 6. Jämför dig med andra på ett sunt sätt. Oundvikligen kommer vi att jämföra oss med andra, det är naturligt. Det viktiga är inte om du jämför dig eller inte utan hur. Döm inte dig själv utifrån andras mått. Utan konstatera mer vad skillnaderna är och om det är något du upplever att du vill ha som någon annan har eller vill förstärka en egenskap. Det är okej. Då jobbar du på det. Men du slår aldrig ner på dig själv i jämförelse med andra. Använd andra som inspiration i din egen utveckling.
 7. Försök att skapa goda vanor. Vad får dig att mår bra? Är det träning, bra mat eller att umgås med vänner? Gör sådant som stärker dig och för med sig glädje.
 8. Och sist. Omfamna dina brister och smärtor. Inget är så befriande och stärkande som att börja acceptera att vi är ofullkomliga men värdefulla ändå. Tänk dig själv. Vilken person skulle du föredra att vara med, en person som strävar efter att vara och göra allt perfekt? Eller en person som älskar sig själv oavsett och som vågar visa sin mänsklighet genom att prata och visa även sina fel och brister? Vad är viktigast, egentligen?

<3

Personligt ledarskap

Livshjulet

Efter att ha läst Malins inlägg om vikten av personlig utveckling där hon visade ”livshjulet” blev jag inspirerad att skriva ett inlägg om just denna övning. Den här övningen lärde jag mig under mina studier till samtalscoach och har använt både privat och i mitt arbete.

Livshjulet

Ditt och mitt liv består av flera delar. Där varje del är olika viktig beroende på vem du är och vad du värderar. Den här övningen går ut på att först identifiera dem delar som är mest meningsfulla för dig och för att ditt liv ska kännas komplett. När du har alla delar framför dig.

Om du tänker dig livet som ett hjul som ska rulla framåt så behöver dem olika delarna i hjulet vara ungefär lika stora för att hjulet ska kunna rulla friktionsfritt. Genom att analysera nuläget med hjälp av livhjulet kan du hitta obalanser i dem områden som är meningsfulla för dig och jobba på att göra förändringar. Du ser också vilka delar som fungerar och vad du gör som fungerar.

1. Dela in ditt livshjul i olika bitar

Vilka delar är viktiga för dig? Hur ser de ut i ditt liv – just nu? Varje bit ­representerar en viktig del av ditt liv, ett område som du finner meningsfullt. Du väljer själv vilka delar. Till exempel hälsa, kärlek, ekonomi, familj, arbete, egentid, kärlek, fritid, vänner.

2. Fundera över önskvärt läge

Ta till exempel biten ”hälsa”. Hur ser din hälsa ut när den är fylld som du önskar? Gå igenom alla delar och skriv ner några konkreta exempel på önskvärt läge för varje område.

3. Hur nöjd är du med varje bit i dag?

Känn efter och färglägg från navet och utåt. Ju längre ut mot yttre ­gränsen du kommer, desto nöjdare är du med den delen av ditt liv. Helt färglagd är alltså fullt tillfreds med den delen, inget kunde vara bättre.

4. Se på helheten – hur ser ditt livshjul ut just nu?

När du fyllt i varje del är det dags att se på helheten. Är ditt hjul runt och balanserat? Vilka delar är i obalans? Vad påverkar vad?

5. Om obalansen finns i delen hälsa – gör även ett hälsohjul

Delarna i hälsohjulet kan t ex bestå av kost, träning, stress, ­sömn, själv­känsla mm.

På samma sätt kan du jobba vidare och gå in mer i detalj i varje del av ditt livshjul.

6. Gör en handlingsplan för de delar som behöver utvecklas

De exempel på önskvärt läge du skrivit runt hjulet är de konkreta mål du strävar efter. Hur ska du nå dit? Vilka förändringar behöver du göra? Vem kan hjälpa dig? Kan du redan idag planera din vardag annorlunda, skriva in egentid i almanackan t ex.

Den här övningen kan du göra flera gånger om. Eftersom det är en färskvara. Det är ett bra sätt att utvärdera hur du mår över tid och om du ser samband med händelser eller förändringar du gör i ditt liv.

Lycka till!

Personligt ledarskap

Att vara dig själv i nära relationer

Du som läser min blogg vet att jag gillar att skriva om relationer och hur du kan arbeta med dig själv för att bli mer trygg och tillfreds i den du är.

Men effekterna av att jobba med dig själv sträcker sig långt utanför relationen till dig själv. Att veta vem du är och vara tydlig inför dig själv är minst lika viktig för att du ska kunna ha konstruktiva och trygga relationer till andra.

Det finns ett begrepp inom relations- och anknytningsteorin som förklarar detta och som kallas att ”differentiera” sig.

Vad betyder egentligen att differentiera dig?

Utan att gå för djupt in på dem psykologiska faktorerna som ligger bakom så är att differentiera dig kort och gott din förmåga att balansera dina två mest grundläggande behov i en relation. Behovet av att vara andra människor nära och känna gemenskap men också ditt andra grundläggande behov som människa, nämligen att vara din egen person, att vara åtskild från andra och känna en känsla av självständighet och att du står på egna ben.

Dem här två behoven kan beskrivas som varandras motsatser men är också varandras förutsättningar. För om du inte kan känna dig trygg i den du är och bekräfta dig själv först, är det lätt att du styrs för mycket av andra människors bekräftelse och tappar bort dig själv i nära relationer. Och tvärt om, för att kunna veta vem du är och bli tydlig inför dig själv och känna att du är din egen person, så behöver du andra människors närhet för att kunna åtskilja dig. Det är i kontrasten till dem som du kan se och uppleva dig själv som tydligast.

Därmed blir din förmåga att differentiera dig i dina relationer, en viktig skicklighet, för den hjälper dig att balansera behovet av att vara andra människor nära med ditt behov av att vara nära dig själv. Denna balans kan illustreras med bilden på vågskålen ovan.

Konsekvenserna av en obalans

Är du inte trygg i dig själv kan det leda till att ditt behov av självständighet får ta över. Egentligen är detta ett sätt att skydda dig själv från att bli sårad av andra människor och kan leda till en brist på närhet och att du upplever en ensamhet som konsekvens.

Det kan också bli en obalans åt andra hållet. Dvs om du har svårt att vara ensam och saknar en stark känsla av vem du är kan behovet av att vara andra människor nära, ta över. Konsekvensen blir att andra människors bekräftelse och gillande blir viktigare än ditt eget vilket i sin tur kan leda till en osäkerhet och ett för stort beroende av andra.

Att differentiera dig är en förmåga du kan öva upp

Börja med att reflektera utifrån frågorna nedan:

 • Hur bra upplever du att du är på att differentiera dig i dina nära relationer idag?
 • Hur påverkas du av konflikter och andras åsikter?
 • Är du bra på att låta din partner ha ”sitt” liv vid sidan om ”ert”?
 • Upplever du själv att du har en stark känsla av vem du är och känsla av att du lever ”ditt” liv?

Vill du bli bättre på att differentiera dig så handlar det om att bygga upp en stark relation till dig själv. Det är då du upplever en inre trygghet som gör att du både kan stå på egna ben och vågar gå in i relationer till andra för att ge och ta emot deras kärlek.

Personligt ledarskap

Utvärdera dina viljor och mål

Sätter du ofta upp mål för dig själv? Drömmer du om att göra något som du ännu inte tagit tag i? Eller har du en önskan om något men som du gång på gång misslyckats med att uppnå?

Min uppfattning är att vi människor vill en väldans massa saker. Vi är bra på att planera och det finns oändligt många modeller och strategier för att sätta upp mål. Det jag upplever vi är mindre bra på är att fundera över vägen dit, och framför allt, om vi faktiskt vill och är beredda att göra det som krävs för att nå våra mål.

It all comes down to…

Viljan. Men inte viljan som handlar om du vill nå ditt mål eller inte. Utan viljan om det faktiskt är beredd att göra det som krävs. Låt oss ta ett exempel. Säg att du VILL börja träna minst 3 gånger i veckan, och äta nyttigare (mer grönt och mindre socker). Frågan du ska ställa dig är inte, vill jag det här? Utan, är jag villig att…

 • Är jag villig att tacka nej till godis eller efterrätt när det bjuds i sociala sammanhang? Och kanske uppfattas som den ”tråkiga?”?
 • Är jag villig att gå upp tidigare på morgonen för att träna, eller gå till gymmet efter jobbet även om jag är trött?
 • Är jag villig att inte äta onyttigt sent på kvällen och istället uppleva det jag gör om jag inte får mat (tristess, ångest eller sötsug).
 • Är jag villig att prioritera matlagning för att säkerställa att jag tar med en nyttigare och grönare lunch än den dem erbjuder på restaurangen vid jobbet?

Det är den här typen av frågor du bör ställa dig när du vill något och ska sätta upp ett mål. Om svaret är ja på tillräckligt många är det bara att tuta och köra, men kom ihåg, är du osäker och tvekar du, är det bättre att vänta med att ge dig på målet. Att ange tomma löften till dig själv kan kännas bra och peppande i stunden, men om du bryter dem i alla fall, så kommer du över tid att skada tilliten till dig själv.

Så mitt tips är: välja dina mål och drömmar med omsorg. Välj ut dem förändringar som du upplever är nödvändiga, som faktiskt gör att du mår bättre. Lägg sedan tid på att utvärdera om du är villig att göra det som krävs. Och om inte, kan du hitta andra vägar dit? Eller har du kanske andra mål som känns lika meningsfulla? Eller kan det faktiskt vara så att du inte behöver förändras alls, att du och ditt liv är tillräckligt som det är? Lycka till <3

Personligt ledarskap

Att möta motgångar

Du vet den där känslan när inget går vägen.. När du möts av hinder efter hinder. När allt känns hopplöst?

Motgångar i olika former, har vi nog alla upplevt. Dem är en del av livet. En separation från någon du älskar, ett svek, ett nej från en drömtjänst du sökt. Den gemensamma nämnaren: en känsla av obehag, besvikelse, förlust eller hopplöshet.

Vi gillar inte motgångar. Kanske har vi till och med en förväntan om att livet alltid bör och ska flyta på som vi vill?

En sådan förväntan kan ställa till det för oss. Den riskera att göra oss överrumplade när saker inte går vår väg och kan leda till att vi blir offer för våra omständigheter.

Ett nytt sätt att se på motgångar

Att fundera över hur du bemöter motgångar är ett sätt för dig att ta ansvar för dig själv och ditt liv. Vad just du anser vara en motgång och hur du hanterar den präglas till stor del av dina tidigare erfarenheter och grundläggande självbild. Men oavsett bakgrund kan du träna dig att successivt ta makt över motgångar och använda dem som resurser i din utveckling. 

Kartlägg ditt nuläge

Fundera på hur du bemött motgångar fram till idag. Har du reagerat på dem utan att reflektera? Ger du upp lätt? Känns det ofta som att det är någon annans fel och att saker drabbar dig? Hur mycket ”makt” har du tillåtit dina motgångar att ha över dig hittills? Försök att vara så ärlig du kan.

Förstå hur sättet du hanterar dina motgångar hänger ihop med din självbild.

Det låter konstigt men ibland ser vi till att bekräfta tankarna vi har om oss själva för att slippa göra en förändring. Vi gillar inte att gå utanför vår komfortzon. Förändring är ”läskigt” säger ditt inre system.

Ett exempel är om din självbild präglas av en brist på tillit och tro på att du kan, eller om du lägger ditt mänskliga värde i dina prestationer. Gör du det blir motgångar ett direkt hot och den emotionella risken större när du sätter upp mål. Då kan det vara ”lättare” att ge upp istället för att försöka. Eftersom du slipper att riskera nederlag.

Fråga dig själv: Hur rädd är jag för att misslyckas? Har jag gett upp om något för att slippa riskera att misslyckas? Vilka konsekvenser har det fått? Och vad är egentligen att misslyckas? Att inte nå ett visst resultat eller att ge upp? (En något ledande fråga kanske..)

En motgång öppnar alltid en ny dörr (även om det inte känns så i stunden)

Om du ​​aldrig upplevt motgångar tar du förmodligen inte många risker, och därmed går du miste om allt du har att vinna. Motgångar är som skrattrynkor. Ett bevis på att du lever.

Fråga dig själv: Utifrån sättet jag bemötte den här situationen eller personen, vad har jag att lära om mig själv? Vissa saker ligger bortom vår kontroll, men vi kan alltid välja hur vi tolkar det som händer och hur vi agerar utifrån det. Nästa gång du möter ett hinder på vägen, testa att göra ett medvetet val att fortsätta, oavsett hur det känns.

Gåvan i kontraster

Utan att veta hur en motgång känns är det svårt att veta hur framgång känns. Utan rädsla inget mod. Utan sorg ingen glädje. När du välkomnar dem jobbiga känslorna som en motgång för med sig, öppnar du också upp för dess motsatser och får lättare att uppmärksamma och uppskatta dina framgångar.

Låt motgången definiera dig

En motgång blir ett perfekt tillfälle att knyta an till den personen du vill vara. Vill du vara en modig person? En person som inte ger upp? En person som möter dig själv med medkänsla och förståelse? Fundera över dina värderingar i förhållande till den du vill vara. Vad vill du kunna säga om dig själv? 

Utifrån dina värderingar om vem du vill vara, bestäm dig för hur du ska agera nästa gång du möter en motgång. Varje motgång blir på så sätt en möjlighet för dig att visa för dig själv att du är den personen du vill vara.

Att blir bra på att hantera motgångar handlar INTE om att inte få känna jobbiga känslor och smärta. Tvärtom. Tillåt dig att få uppleva allt det först. Därefter kan du se på situationen mer klart och reflektera utifrån punkterna ovan.

 

Boktips Personligt ledarskap

Boktips #1

Om du kommer hem till mig och tar en titt i min bokhylla krävs ingen rocket science för att lista ut vilken typ av böcker jag helst doppar näsan i. Varannan vecka tänkte jag rekommendera en bok som gett mig en viktig aha-upplevelse och som jag hoppas kan berika dig på ett eller annat sätt.

Först ut har vi en bok med både ett fint och viktigt budskap. ”Mod att vara sårbar” av Breneé Brown.

Den här boken är bra på så många sätt. I korta drag: den utmanar oss att möta sårbarheten på ett annat sätt. Den lär oss att sårbarhet inte är svaghet, utan i själva verket en styrka och källa till kraft. Den påminner oss om att vi alla bär på en och samma längtan. Att bli sedda. Den innehåller också praktiska övningar i sårbarhet. Hur vi kan öva oss i att våga vara äkta, dvs visa vem vi inners inne är.

Boken finns att beställa på Adlibris eller köpa på Svenska Akademi Bokhandeln. Perfekt present att ge bort till någon du bryr dig om.

 

Personligt ledarskap Reflektion

Att sätta gränser

Tycker du det här med att sätta gränser är svårt? En osäkerhet över vart du står i en fråga, eller att något inte känns bra men du vet inte exakt vad? Då är du inte ensam.

Orsakerna kan självklart vara flera. En vanlig anledning är om dina värderingar krockar. Du vill vara snäll och omtänksam samtidigt som du vill stå upp för dig själv med risk att göra en annan människa arg eller besviken. En svår kombo som kräver både övning och färdighet. Du kanske har med dig rädslor eller övertygelser som gör det svårare att sätta gränser. Att du inte ska ”ta för mycket plats” eller att konflikter är obehagliga och bör undvikas.

Det kan också vara mer eller mindre lätt att sätta gränser beroende på situation och sammanhang. Exempelvis kan det vara svårare att sätta gränser i nära relationer, eftersom vi är mer känslomässigt insyltade i varandra.

Jag försöker att reflektera kring mina egna gränser med en viss regelbundenhet. Oftast sker det retroaktivt när jag känt en osäkerhet i en situation, när jag inte vet vart jag står i en åsikt eller när jag lyckats bra med att sätta en viktig gräns. Men jag försöker också att jobba mer proaktivt med mina gränssättningar. Nedan finner du några tips ifall du också är nyfiken på att jobba mer aktivt med dina gränser.

 

Reflektera kring vad som är viktigt för dig
 • Att avsätta tid då du medvetet reflekterar kring dina gränser skapar en tydlighet inför dig själv som du också har med dig in i skarpa situationer. Fundera kring och skriv ner: vad du är säker på och vilka gränser som inte känns tydliga än. Att bli medveten om båda delar gör det också lättare att se vilka områden du kan jobba på.
Träna dina ”sätta-gränser-muskler”
 • Börja träna på att sätta gränser i mindre utsatta situationer. När du till exempel tränar dig på att sätta gränser för din kollega på jobbet tränar du också upp musklerna för att kunna sätta gränser i den mest utmanande relationen på hemmaplan. Se således till helheten. Inte bara till situationen.
Ha tålamod
 • Förvänta dig därför inte att du kommer att kunna sätta alla gränser på en och samma gång. Inte heller att du kommer att lyckas vid varje tillfälle. Tänk långsiktighet och att det är en process.
När du upplever att din åsikt är otydlig – svara på frågorna
 • Vill jag det här? Kan jag? Är det här bra för mig?
 • Du kan också ställa dig frågan: Gör jag det här utifrån rädsla eller kärlek? Exempelvis rädsla för vad andra ska tycka om mig? Eller för att jag tror att detta är bäst för mig?
Och sist…kom ihåg att det är din rätt att:
 • Välja att inte svara på en gång. Ta din tid att tänka efter innan du svarar.
 • Det är även din rätt att inte svara alls. Exempelvis genom att säga rakt upp och ner ”jag väljer att inte svara på detta” eller ”jag har inget svar just nu”.
 • Det är okej att ändra dig. Har du sagt ja och ångrar dig är det din rätt att tala om att du ändrat dig.

Har du fler bra tips som gör det lättare att sätta gränser och bli tydlig inför dig själv och andra? Dela gärna med dig <3